Rouwprotocol

Rouwprotocol


Hoe ga je op het werk om met rouw?


Hoe vang je een medewerker of een afdeling op, als leidinggevende, als collega, als mens? Als leidinggevende sta je er in zo’n situatie vaak onvoorbereid en alleen voor. Je durft soms niets te zeggen, omdat je niet goed weet wat de rouwende persoon nodig heeft of wil horen. Of je vervalt in clichés als "Het komt wel goed"...

Om aan deze 'ongemakkelijke' situatie iets te doen, kan je een rouwprotocol opstellen waarbij je nadenkt over de emotionele aspecten rondom verlies.


In een rouwprotocol omschrijf je die zaken waaraan je aandacht kan besteden bij het overlijden van een medewerker of iemand uit zijn omgeving. Maar ook bij het horen van een zware diagnose, bij verlies van werk, bij echtscheiding,...

Je kan er een soort checklist van maken, met concrete activiteiten, met kleine attente gebaren...


Het gaat in een rouwprotocol dan in eerste instantie om concrete activiteiten, zoals het aannemen van het overlijdensbericht, het contact nemen met de familie, het informeren van de collega's en het bijwonen van de uitvaart. Er zijn ook de organisatorische aanpassingen (organiseren van het werk van de afwezige collega), organiseren van mogelijkheid om een blijk van medeleven te betuigen, eventueel een herdenkingsmoment of een bijzondere rustige herdenkingsplek organiseren, opvang van collega's na de uitvaart, nazorg, aandacht voor bijzondere dagen,...